Grote Kerk Steenwijk

voor kunst, cultuur & educatie

Orgelconcerten Grote Kerk

Orgelconcerten Grote Kerk

Op woensdagochtend 17 juli om 10:45 uur geven Janny Bennen-Stakelbeek en Arjan Oosterhof een orgelconcert in de Grote Kerk. Zij spelen verschillende solostukken van o.a. Bach, César Franck, Th. Dubois, Cor Kee en Pärth. Daarnaast spelen zij enkele quatre mains stukken, o.a. Fancy van Thomas Tomkins en werk van Alexandre Tansman, een achttal korte stukken waarbij je vooral de verschillende klankkleuren van het instrument goed kan laten horen.
Janny studeerde aan het Twents Conservatorium in Enschede en het conservatorium in Alkmaar. Arjan volgde zijn orgelstudie op het conservatorium in Arnhem bij Theo Jellesma. Beiden zijn vaste organisten van de Grote Kerk en lid van de orgelcommissie, die orgelconcerten in de kerk organiseert.
Janny vertelt: “De renovatie van het orgel is in volle gang. De frontpijpen zijn er uitgehaald, de “prestanten” (letterlijk: de pijpen die vooraan staan). Van de ongeveer 1700 pijpen zijn er 300 weggehaald. Er blijven nog 1400 pijpen over. Genoeg om deze zomer mooie concerten te houden.
Natuurlijk vergt het enige creativiteit wat betreft de registratie, maar dat gaat zeker lukken.”
Na het concert van 17 juli staan de volgende concerten op het programma
woensdag 24 juli speelt Jelle Rollema.
Hij volgde de opleiding Docerend Musicus Orgel aan de conservatoria te Leeuwarden en Groningen bij Anco Ezinga en kerkmuziek bij Theo Jellema en Jan Jongepier. Als organist is hij verbonden aan de protestantse gemeenten Ingwert (Raerd en Dearsum) en Reduzum (Reduzum, Friens en Idaerd).
woensdag 31 juli speelt Jonathan Kooman. Hij studeerde orgel en priano aan het Brabants conservatorium, en is kerkmusicus bij de Protestante Gemeente te Wageningenen cultueel organist van de St Maartenskerk te Tiel.
woensdag 7 augustus speelt Wibren Jonkers. Hij studeert hoofdvak orgel aan het conservatorium van Amsterdam en studeerde kerkmuziek aan het Rotterdams conservatorium. Als kerkorganist is hij o.a. verbonden aan de Fonteinkerk in Amersfoort en de kapel van het VUmc te Amsterdam.
woensdag 14 augustus speelt Luuk Schuurman. Hij studeert orgel aan het Koninklijk conservatorium in Den Haag en kerkmuziek aan het conservatorium van Rotterdam.
Sinds 2022 is hij als cantor-organist verbonden aan de Evangelisch-Lutherse Kerk te Zwolle.
Aanvangstijd van de concerten is 10:45 uur.
17 juli 202410:45 Cultuur

Toevoegen aan agenda