Grote Kerk Steenwijk

voor kunst, cultuur & educatie

Restauratie Van Oeckelen-Orgel

Om het orgel voor de toekomstige generaties te behouden, heeft het een grote onderhoudsbeurt nodig.

STEUN daarom deze restauratie d.m.v. een gift. Dit kan door een gift over te maken op NL21RABO0377684503 o.v.v. orgelfonds. U kunt ook d.m.v. het scannen van de QR of het klikken op de knop hiernaast/onder een gift doen.

Scan de QR code
of klik op de button
en doe een gift!

Tijdlijn van de restauratie

28 augustus 2023

De steigers voor de restauratie van het orgel staan klaar

28 augustus 2023

De werklui die de steigers gaan opbouwen

28 augustus 2023

De steiger voor de restauratie is klaar voor gebruik

30 augustus 2023

De frontpijpen worden uit het orgel verwijderd

30 augustus 2023

De orgelpijpen worden opgeslagen op een zoldertje in de kerk. Ze worden later vervoerd naar Alkmaar voor reparatie e.d.

30 augustus 2023

Detailopname opslag orgelpijpen

19 september 2023

Alle grote orgelpijpen zijn uit het orgel verwijderd

19 september 2023

De kleine orgelpijpen zijn goed zichtbaar. Worden voorlopig niet verwijderd. Het orgel kan zo nog gbruikt worden

5 oktober 2023

De schilder aan het werk

5 oktober 2023

Het klavier wordt geschilderd

6 mei 2024

Firma Flentrop gaat een balg uit het orgel verwijderen

6 mei 2024

Links achter is een klein stukje zichtbaar van de balg

6 mei 2024

Verwijderen van een balg (1)

6 mei 2024

Verwijderen van een balg (2)

6 mei 2024

De verwijderde balg uit het orgel