Grote Kerk Steenwijk

voor kunst, cultuur & educatie

Interieur

Van Oeckelenorgel

Het imposante Van Oeckelenorgel dateert uit 1861. Het heeft 29 registers, twee klavieren en circa 1400 pijpen. Het wordt gebruikt tijdens de eredienst en bij orgelconcerten. Op dit moment ondergaat het een grondige restauratie.
Het houten tongewelf van het middenschip dateert uit 1632 en werd in 1643 beschilderd met sierlijke bloemen en ranken.
Het priesterkoor is afgesloten door een fraai koorhek. Daarboven hangt het prachtig gesneden bord van de vroedschapsbank uit 1651, met de tekst “Daer en is gheen Macht dan van Godt” (Romeinen 13:11)