Grote Kerk Steenwijk

voor kunst, cultuur & educatie

Orgelconcert 24 juli 2024

Orgelconcert 24 juli 2024

Jelle Rollema volgde de opleiding Docerend Musicus Orgel aan de conservatoria te Leeuwarden en Groningen bij Anco Ezinga en kerkmuziek bij Theo Jellema en Jan Jongepier. Met enig regelmaat treedt hij op als solist en begeleider. Als organist is hij verbonden aan de protestantse gemeenten Ingwert (Raerd en Dearsum) en Reduzum (Reduzum, Friens en Idaerd) en werkzaam als orgelstemmer bij Orgelmakerij Bakker & Timmenga te Leeuwarden.

24 juli 2024 10:45 - 11:30 Cultuur

Toevoegen aan agenda